மூடு

உணவு பாதுகாப்புத்துறை அலுவலர்களை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் நேரில் அழைத்து பாராட்டினார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 18/06/2022
Food Safety Officers

உணவு பாதுகாப்புத்துறை அலுவலர்களை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் நேரில் அழைத்து பாராட்டினார்கள் (PDF 64KB)