மூடு

ஆவின் நிர்ணயித்த விலையை விட அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 31/08/2021

ஆவின் நிர்ணயித்த விலையை விட அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். (PDF 215KB)