மூடு

ஆதிதிராவிடர் நல பள்ளியை சேர்ந்த ஆசிரியர்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழ்களை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் வழங்கினார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 20/06/2022
adi dravidsr school teachers

ஆதிதிராவிடர் நல பள்ளியை சேர்ந்த ஆசிரியர்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழ்களை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் வழங்கினார்கள் (PDF 22KB)