மூடு

அரசு பள்ளிகளில் மாணவர்கள் சேர்ப்பது தொடர்பான விழிப்புணர்வு பேரணியை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 14/06/2022
collect started rally

அரசு பள்ளிகளில் மாணவர்கள் சேர்ப்பது தொடர்பான விழிப்புணர்வு பேரணியை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார்கள் (PDF 63KB)