மூடு

அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களின் பிறந்த நாளைமுன்னிட்டு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தலைமையில் ‘சமத்துவ நாள்” உறுதிமொழி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 14/04/2022
உறுதிமொழி

அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களின் பிறந்த நாளைமுன்னிட்டு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தலைமையில் ‘சமத்துவ நாள்” உறுதிமொழி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது (PDF 25KB)