மூடு

வருவாய்த்துறை சான்றிதழ்கள் மெய்த்தன்மை சரிபார்ப்பு

வருவாய்த்துறை சான்றிதழ்கள், உதாரணமாக

  1. வருமான சான்றிதழ்
  2. சாதி சான்றிதழ்
  3. பிறப்பிட சான்றிதழ்
  4. முதல் பட்டதாரி சான்றிதழ்

பார்க்க

பார்க்க: https://edistricts.tn.gov.in/revenue/verifyCertificate.html

இடம், இருப்பிடம் : பொதுசேவை மையம், மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகம், கொக்கிரகுளம் | மாநகரம் : திருநெல்வேலி | அஞ்சல் குறியீட்டு : 627009