மூடு

வருவாய்த்துறை சான்றிதழ்களுக்கான விண்ணப்ப நிலை

  • வருமான சான்றிதழ்
  • சாதி சான்றிதழ்
  • பிறப்பிட சான்றிதழ்
  • முதல் பட்டதாரி சான்றிதழ்

பார்க்க: https://edistricts.tn.gov.in/revenue/status.html

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்

இடம், இருப்பிடம் : மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகம், கொக்கிரகுளம் | மாநகரம் : திருநெல்வேலி | அஞ்சல் குறியீட்டு : 627009
தொலைபேசி : 0462-2501032