மூடு

மின் நுகர்வு கட்டணத்தைச் செலுத்த

  • கட்டணம் செலுத்துதல்
  • புகார்கள்
  • உங்கள் இணைப்பு எண் அறிதல்
  • விகித கணக்கீடு

பார்க்க: https://www.tnebnet.org/awp/login

மின் விநியோக அலுவலகம்

இடம், இருப்பிடம் : முதன்மை கல்வி அலுவலகம் அருகில், திருநெல்வேலி கொக்கிரகுளம் | மாநகரம் : திருநெல்வேலி | அஞ்சல் குறியீட்டு : 627009