மூடு

நகர்ப்புற வளர்ச்சி நிர்வாக இணையவழி சேவைகள்

பின்வரும் சேவைகளைப் பெற,

  • பிறப்பு / இறப்புச் சான்றிதழ்கள் தரவிறக்கம்
  • பல்வேறு வகையான வரிகளை செலுத்த
  • குறை தீர்வு

மேலும் பல

பார்க்க: https://tnurbanepay.tn.gov.in/

திருநெல்வேலி மாநகராட்சி

இடம், இருப்பிடம் : சுவாமி நெல்லையப்பா் சாலை | மாநகரம் : திருநெல்வேலி | அஞ்சல் குறியீட்டு : 627006