மூடு

வேளாண்மை – இளைஞர்களை வேளாண் தொழில் முனைவோர் ஆக்குதல்

வேளாண்மை – இளைஞர்களை வேளாண் தொழில் முனைவோர் ஆக்குதல்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
வேளாண்மை – இளைஞர்களை வேளாண் தொழில் முனைவோர் ஆக்குதல்

கலைஞரின் அனைத்து கிராமங்கள் ஒருங்கிணைந்த வேளாண் வளர்ச்சித் திட்ட கிராமங்களில், வேளாண்மை – தோட்டக்கலை – வேளாண் பொறியியல் துறை பொறியியல் படித்த பட்டதாரி இளைஞர்களை தொழில் முனைவோர் ஆக்குததலின் கீழ் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகின்றனர்.

12/01/2022 12/02/2022 பார்க்க (5 MB)