மூடு

சுவாமி நெல்லையப்பர் தேர்த் திருவிழா

சுவாமி நெல்லையப்பருக்கு ஆனி மாதத்தில் நடைபெறும் தேர்த் திருவிழா திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் நடைபெறும் ஒரு முக்கியமான திருவிழாவாகும்.