மூடு

பேரிடர் மேலாண்மை

Filter Document category wise

பிரிக்க

பேரிடர் மேலாண்மை
தலைப்பு தேதி View / Download
வடகிழக்கு பருவமழை வட்ட அளவிலான கண்காணிப்பு அலுவலர்கள் நியமனம் 31/10/2023 பார்க்க (1 MB)
வடகிழக்கு பருவமழை பல்வேறு மீட்புக்குழுக்கள் நியமனம் 31/10/2023 பார்க்க (2 MB)
மாவட்டம்,கோட்டம் மற்றும் வட்ட அளவிலான கண்காணிப்பு அலுவலர்கள் 09/10/2023 பார்க்க (566 KB)
மாவட்ட அளவிலான அனைத்து துறைகளின் ஒருங்கிணைப்பு குழு 09/10/2023 பார்க்க (1 MB)
முதல்நிலை மீட்பாளர்களின் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் 30/09/2023 பார்க்க (327 KB)
பேரிடர் கால நண்பன் – தன்னார்வலர்கள் 30/09/2023 பார்க்க (996 KB)
தொலைபேசி எண்கள் 2020 07/10/2020 பார்க்க (3 MB)
வடகிழக்கு பருவமழை பல்வேறு குழுக்கள் 07/10/2020 பார்க்க (1 MB)
கிராம அளவிலான குழுக்கள் 07/10/2020 பார்க்க (2 MB)
மரம் வெட்டுபவா்கள் 07/10/2020 பார்க்க (467 KB)