ஊடக வெளியீடுகள்

Awareness Programme

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/04/2019

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி (PDF 22KB)

மேலும் பல
operators

வெப் கேமரா கண்காணிப்பு பணியாளார்களுக்கு பயிற்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/04/2019

வெப் கேமரா கண்காணிப்பு பணியாளார்களுக்கு பயிற்சி (PDF 23KB)

மேலும் பல
மாற்றுத்திறனாளிகள்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வசதிகள் குறித்து தேர்தல் சிறப்பு பார்வையாளர் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/04/2019

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வசதிகள் குறித்து தேர்தல் சிறப்பு பார்வையாளர் ஆய்வு (PDF 31KB)

மேலும் பல
தோ்தல்

தேர்தல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/04/2019

தேர்தல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி (PDF 24KB)

மேலும் பல
awareness

தேர்தல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/04/2019

தேர்தல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி ((PDF 34KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மதுபான கடைகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/04/2019

தேர்தல் நடவடிக்கைகள் காரணமாக மதுபான கடைகள் மூடப்படும். (PDF 31KB)

மேலும் பல
Polling Personnel

தேர்தல் பயிற்சி வகுப்பு – 07.04.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 07/04/2019

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கான தேர்தல் பயிற்சி வகுப்பு (PDF 34KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/04/2019

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி (PDF 3.28MB)

மேலும் பல
Program

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/03/2019

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி (PDF 37KB)

மேலும் பல