மூடு

வரைபடம்

திருநெல்வேலி மாவட்ட வரைபடம்
மாவட்ட எண் மாவட்டத்தின் பெயா்
29 திருநெல்வேலி (1.23MB)

 

வருவாய் கோட்டம் வரைபடம்
வ.எண் வருவாய் கோட்டத்தின் பெயா்
1. திருநெல்வேலி (PDF 666KB)
2. சேரன்மகாதேவி (PDF 1065KB)

 

வருவாய் வட்டம் வரைபடம்
வ.எண் வருவாய் வட்டத்தின் பெயா்
1. திருநெல்வேலி (PDF 458KB )
2. பாளையங்கோட்டை (PDF 467KB)
3. அம்பாசமுத்திரம் (PDF 328KB)
4. நான்குநோி(PDF 592KB)
5. இராதாபுரம் (PDF 512KB)
6. மானூா் (PDF 424KB)
7. சேரன்மகாதேவி (PDF 428KB )
8. திசையன்விளை (PDF 453KB )