மூடு

வரைபடம்

திருநெல்வேலி மாவட்ட வரைபடம்
மாவட்ட எண் மாவட்டத்தின் பெயா்
29 திருநெல்வேலி (1.57MB)

 

வருவாய் கோட்டம் வரைபடம்
வ.எண் வருவாய் கோட்டத்தின் பெயா்
1. திருநெல்வேலி(585 KB)
2. தென்காசி(676 KB)
3. சேரன்மகாதேவி(723 KB)

 

வருவாய் வட்டம் வரைபடம்
வ.எண் வருவாய் வட்டத்தின் பெயா்
1. திருநெல்வேலி (3.52MB)
2. பாளையங்கோட்டை (3.89MB)
3. சங்கரன்கோவில் (2.78MB)
4. தென்காசி (3.40MB)
5. சிவகிாி (3.40MB)
6. செங்கோட்டை (106KB)
7. அம்பாசமுத்திரம் (6.35MB)
8. நான்குநோி (5.01MB)
9. இராதாபுரம் (4.40MB)
10. வீரகேரளம்புதூர் (3.30MB)
11. ஆலங்குளம் (3.58MB)
12. கடையநல்லூா் (4.27MB)
13. திருவேங்கடம் (3.18MB )
14. மானூா் (3.37MB)
15. சேரன்மகாதேவி (3.75MB)
16. திசையன்விளை