மூடு

பொது சேவை மையங்கள்

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள பொது சேவை மையங்களின் விபரங்கள்
வ.எண் சேவை நிறுவனம் மையங்களின் எண்ணிக்கை முனையங்களின் எண்ணிக்கை
1 அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சி 26 42
2 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி 155 155
3 கூட்டுறவு வீட்டுவசதி சங்கம் 7 7
4 மகளிர் திட்டம் 174 174
5 கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் 21 21
மொத்தம் 389 399
திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலுள்ள பொது சேவை மையங்கள்
வ.எண் தாலுகா பெயா் பொது சேவை மையத்தின் பெயா் முகவரி சேவை நிறுவனம் கிராத்தின் பெயா் இடம்
1 அம்பாசமுத்திரம் அயன்சிங்கம்பட்டி-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 2-275, மெயின் ரோடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் அயன்சிங்கம்பட்டி
2 அம்பாசமுத்திரம் ஆலடியூா்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 11-5ஏ, மதுரா கோட்ஸ் மெயின் ரோடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் ஆலடியூா்-2
3 அம்பாசமுத்திரம் வெள்ளங்குழி-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 28581 மேலபிரதான வீதி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் வெள்ளங்குழி
4 அம்பாசமுத்திரம் அம்பாசமுத்திரம்-முதன்மை வேளாண்மை வங்கி 53-24 வடக்கு ரத வீதி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் மேல அம்பாசமுத்திரம்
5 அம்பாசமுத்திரம் சிவந்திபுரம்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 28185, மெயின் ரோடு, அடையக்கருங்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் விக்கிரமசிங்கபுரம்-1
6 அம்பாசமுத்திரம் அம்பாசமுத்திரம்–தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 331, திலகா்புரம் மெயின் ரோடு, எஸ்.பி.ஐ வங்கி அருகில் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் மேல அம்பாசமுத்திரம்
7 அம்பாசமுத்திரம் பிரம்மதேசம்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 3-78ஏ, கைலாச சன்னதி ரோடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் பிரம்மதேசம்
8 அம்பாசமுத்திரம் புதுக்குடி-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 17319, வடக்கு பிள்ளையார் கோவில் தெரு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் பள்ளக்கால்
9 அம்பாசமுத்திரம் அம்பாசமுத்திரம் நகராட்சி அலுவலகம்-தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நகராட்சி அலுவலகம் தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி அம்பாசமுத்திரம்
10 அம்பாசமுத்திரம் விக்கிரமசிங்கபுரம் நகராட்சி அலுவலகம்-தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நகராட்சி அலுவலகம் தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி விக்கிரமசிங்கபுரம்-1
11 அம்பாசமுத்திரம் அம்பாசமுத்திரம் தாலுகா அலுவலகம்-தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி தாலுகா அலுவலகம் தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி மேல அம்பாசமுத்திரம்
12 அம்பாசமுத்திரம் அம்பாசமுத்திரம்-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகம் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு மேல அம்பாசமுத்திரம்
13 அம்பாசமுத்திரம் அருணாச்சலம் 966, மெயின் ரோடு, விக்கிரமசிங்கபுரம் கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் விக்கிரமசிங்கபுரம்
14 அம்பாசமுத்திரம் இளையபெருமாள் ஜெராக்ஸ் ஈசேவை மையம் 19, எம்-1 காலேஜ் ரோடு கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் அம்பாசமுத்திரம்
15 அம்பாசமுத்திரம் கௌசல்யா டிஜிட்டல் 479ஏ, மெயின் ரோடு, சந்தனமாரியம்மன் கோவில் அருகே, விக்கிரமசிங்கபுரம் கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் விக்கிரமசிங்கபுரம்
16 அம்பாசமுத்திரம் காமராஐ் 29, கடையம்மன் கோவில் சன்னதி தெரு, வீரவநல்லூா் கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் வீரவநல்லூர்
17 அம்பாசமுத்திரம் மீட்பா் ஆன்லைன் சா்வீஸ் 309ஏ, மெயின் ரோடு கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் சிவந்திபுரம்
18 சேரன்மகாதேவி மேலச்செவல்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 1, நைனா முகம்மது பள்ளிவாசல் தெரு, சொக்கலிங்கபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் சொக்கலிங்கபுரம்
19 சேரன்மகாதேவி சேரன்மகாதேவி-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் வைத்தி வடக்கு தெரு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் சேரன்மகாதேவி
20 சேரன்மகாதேவி கல்லிடைக்குறிச்சி-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 24-35, கந்தப்ப புரம் தெரு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் கல்லிடைக்குறிச்சி வடக்கு
21 சேரன்மகாதேவி வீரவநல்லூா்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 33-33ஏ, செண்பகவள்ளி அம்மன் கோவில் தெரு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் தெற்கு வீரவநல்லூா்
22 சேரன்மகாதேவி அரிகேசவநல்லூா்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 5-96பி, பிள்யைார் கோவில் தெரு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் முக்கூடல்
23 சேரன்மகாதேவி வடக்கு அரியநாயகிபுரம்–தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் மெயின் ரோடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் வடக்குஅரியநாயகிபுரம்
24 சேரன்மகாதேவி முக்கூடல்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 40 பாலகன் தெரு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் முக்கூடல்
25 சேரன்மகாதேவி பாப்பாக்குடி-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 2-பி-60 பெருமாள் கோவில் தெரு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் பாப்பாக்குடி-1
26 சேரன்மகாதேவி சேரன்மகாதேவி-தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி சேரன்மகாதேவி அரசு கேபிள் டிவி தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி சேரன்மகாதேவி
27 சேரன்மகாதேவி ஜென்பைவ் சிஎஸ்சி 25, பஸ் ஸ்டாண்ட் பில்டிங், சேரன்மகாதேவி தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி கீழ் இயங்கும் தனியார் நிறுவனங்கள் சேரன்மகாதேவி
28 சேரன்மகாதேவி இந்தியன் சிஎஸ்சி 1, தரைத்தளம், பஸ் ஸ்டாண்ட கட்டிடம் உள்ளே, சேரன்மகாதேவி, திருநெல்வேலி-627 414 தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி கீழ் இயங்கும் தனியார் நிறுவனங்கள் சேரன்மகாதேவி
29 சேரன்மகாதேவி சேரன்மகாதேவி வட்டார அலுவலகம்-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகம் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு சேரன்மகாதேவி
30 சேரன்மகாதேவி பாப்பாக்குடி வட்டார அலுவலகம்-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகம் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு பாப்பாக்குடி-1
31 சேரன்மகாதேவி ஜென்பைவ் சிஎஸ்சி 25. பேருந்து நிலைய கட்டிடம், சேரன்மகாதேவி கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் சேரன்மகாதேவி
32 சேரன்மகாதேவி வசந்தி 28, பேருந்து நிலைய கட்டிடம் மாடி, சேரன்மகாதேவி கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் சேரன்மகாதேவி
33 சேரன்மகாதேவி சண்முகராஜா, ஆா்எஸ்எஸ் கம்யூட்டா்ஸ் 27, கிழக்கு பெரிய தெரு, துணை பத்திரபதிவாளர் அலுவலகம் அருகே கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் முக்கூடல்
34 சேரன்மகாதேவி ஈசேவை மையம் 1ஏ-1, வைத்தி கீழ வீதி, உடுப்பி ஹோட்டல் மேல்தளம், சேரன்மகாதேவி கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் சேரன்மகாதேவி
35 சேரன்மகாதேவி மகேஷ் குமார் 30 முத்து மாலை அம்மன் கோவில் ரோடு கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் முக்கூடல்
36 சேரன்மகாதேவி சன் இன்டொ்னெட் 1, மெயின் பஐார், வீரவநல்லூா் கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் வீரவநல்லூர்
37 மானூர் உக்கிரன்கோட்டை-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் மெயின் ரோடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் உக்கிரன்கோட்டை
38 மானூர் வாகைக்குளம்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் மெயின் ரோடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் வாகைகுளம்
39 மானூர் மேல இலந்தைகுளம்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் மேல இலந்தைகுளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் மேல இலந்தைகுளம்
40 மானூர் தேவா்குளம்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் தேவா்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் தேவா்குளம்
41 மானூர் வன்னிக்கோனேந்தல்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் வன்னிக்கோனேந்தல் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் வன்னிக்கோனேந்தல்
42 மானூர் டி.என்.எஸ்.பி.எல் அச்சம்பட்டி–தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் அச்சம்பட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் அச்சம்பட்டி
43 மானூர் மானூா்-தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி மானூா் அரசு கேபிள் டிவி தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி மானூா்
44 மானூர் கருங்காடு-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு பஞ்சாயத்து அலுவலகம் அருகில் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு கருங்காடு
45 மானூர் பிரான்சேரி-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு மெயின் ரோடு கிராம வறுமை குறைப்பு குழு பிராஞ்சேரி
46 மானூர் வல்லவன்கோட்டை-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு 363, நடுத்தெரு, IWSC பில்டிங் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு வல்லவன்கோட்டை
47 மானூர் சேதுராயன்புதூா்-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு பெருமாள் கோவில் தெரு கிராம வறுமை குறைப்பு குழு சேதுராயன்புதூா்
48 மானூர் மதவக்குறிச்சி-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு மெயின் ரோடு கிராம வறுமை குறைப்பு குழு மதவக்குறிச்சி
49 மானூர் பல்லிக்கோட்டை-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு மெயின் ரோடு, ஆளவந்தான்குளம் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு பல்லிக்கோட்டை
50 மானூர் தாழையூத்து-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு கால்நடை மருத்துவமனை அருகில் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு தாழையூத்து
51 மானூர் அலங்காரபேரி-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு பாப்பையாபுரம் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு அழகனேரி
52 மானூர் தென்கலம்-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு பிள்ளையார் கோவில் தெரு கிராம வறுமை குறைப்பு குழு தென்கலம்
53 மானூர் மானூா்-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு மெயின் ரோடு, பஞ்சாயத்து அலுவலகம் பின்புறம் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு மானூா்
54 மானூர் கானார்பட்டி-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு பஞ்சாயத்து ஒன்றியப்பள்ளி பின்புறம் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு கானார்பட்டி
55 மானூர் எட்டான்குளம்-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு 22402, சுடலையாண்டி கோவில் தெரு கிராம வறுமை குறைப்பு குழு எட்டன்குளம்
56 மானூர் செழியநல்லூா்-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு வாட்டா் டாங்க் அருகில் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு செழியநல்லூா்
57 மானூர் தெற்குப்பட்டி-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு காளியம்மன் கோவில் தெரு கிராம வறுமை குறைப்பு குழு தெற்குப்பட்டி
58 மானூர் பிள்ளையார்குளம்-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு மெயின் ரோடு கிராம வறுமை குறைப்பு குழு பிள்ளையார்குளம்
59 மானூர் குறிச்சிக்குளம்-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு மெயின் ரோடு கிராம வறுமை குறைப்பு குழு குறிச்சிகுளம்
60 மானூர் சித்தார்சத்திரம்-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு மெயின் தெரு, பஞ்சாயத்து அலுவலகம் அருகில் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு சித்தார்சத்திரம்
61 மானூர் உக்கிரன்கோட்டை-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு மெயின் ரோடு கிராம வறுமை குறைப்பு குழு உக்கிரன்கோட்டை
62 மானூர் அழகியபாண்டியபுரம்-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு மெயின் ரோடு கிராம வறுமை குறைப்பு குழு அழகியபாண்டியபுரம்
63 மானூர் வாகைக்குளம்-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு தெற்கு வாகைகுளம் ரோடு கிராம வறுமை குறைப்பு குழு வாகைகுளம்
64 மானூர் களக்குடி-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு பஞ்சாயத்து ஒன்றியப்பள்ளி அருகே கிராம வறுமை குறைப்பு குழு களக்குடி
65 மானூர் கட்டாரங்குளம்-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு ஆா்.சி.சா்ச் அருகே கிராம வறுமை குறைப்பு குழு கட்டாரங்குளம்
66 மானூர் மேல இலந்தைகுளம்-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு எஸ்.எச்.ஐி.பில்டிங், பஞ்சாயத்து ஒன்றியப்பள்ளி அருகே, மேலஇலந்தைகுளம் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு மேல இலந்தைகுளம்
67 மானூர் தேவா்குளம்–கிராம வறுமை குறைப்பு குழு எஸ்.எச்.ஐி.பில்டிங், கருப்பசாமி கோவில் தெரு, தேவா்குளம் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு தேவா்குளம்
68 மானூர் தடியம்பட்டி-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு எஸ்.எச்.ஐி.பில்டிங், ரேசன் கடை அருகில், சொக்கலிங்கபுரம் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு தடியம்பட்டி
69 மானூர் சுண்டன்குறிச்சி-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு எஸ்.எச்.ஐி.பில்டிங், பஞ்சாயத்து ஒன்றியப்பள்ளி அருகே, சுண்டங்குறிச்சி கிராம வறுமை குறைப்பு குழு சுண்டன்குறிச்சி
70 மானூர் வேலப்பனேரி-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு எஸ்.எச்.ஐி.பில்டிங், அங்கன்வாடி அருகே, வெள்ளப்பனேரி கிராம வறுமை குறைப்பு குழு வெள்ளப்பனேரி
71 மானூர் மூவிருந்தாளி-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு எஸ்.எச்.ஐி.பில்டிங், அம்மன் கோவில் தெரு, மூவிருந்தாளி கிராம வறுமை குறைப்பு குழு மூவிருந்தாளி
72 மானூர் வன்னிக்கோனேந்தல்–கிராம வறுமை குறைப்பு குழு எஸ்.எச்.ஐி.பில்டிங், 478-3 சங்கரன்கோவில் மெயின் ரோடு, வன்னிக்கோனேந்தல் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு வன்னிக்கோனேந்தல்
73 மானூர் அச்சம்பட்டி-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு எஸ்.எச்.ஐி.பில்டிங், ஆா்.சி.பள்ளி அருகில், வடக்கு அச்சம்பட்டி கிராம வறுமை குறைப்பு குழு அச்சம்பட்டி
74 மானூர் நரிக்குடி-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு எஸ்.எச்.ஐி.பில்டிங், பெருமாள்பட்டி, நரிக்குடி கிராம வறுமை குறைப்பு குழு நரிக்குடி
75 மானூர் மடத்துப்பட்டி-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு 57-ஏ, மெயின் ரோடு, நூலகம் அருகில், மடத்துப்பட்டி கிராம வறுமை குறைப்பு குழு மடத்துப்பட்டி
76 மானூர் சுரேஷ் 4-324என், மெயின் ரோடு, வன்னிக்கோனேந்தல் கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் வன்னிக்கோனேந்தல்
77 மானூர் ராஜம்மாள் ஏஜென்சீஸ் 3-25, ஏ4, சாமு காம்ப்ளக்ஸ் மெயின் ரோடு, மானூா் கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் மானூா்
78 மானூர் பிரபா கம்யூட்டா்ஸ் 25-சி, காமாட்சி அம்மன் கோவில் தெரு கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் தாழையூத்து கீழ தென்கலம்
79 மானூர் சதீஷ் தேவேந்திரன் 4-96, அம்மன் கோவில் மேற்கு தெரு, பாலாமடை, மானூா் போஸ்ட், திருநெல்வேலி கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் பாலாமடை
80 மானூர் எஸ்பி கம்யூட்டா்ஸ் சிட்டி யூனியன் பேங்க் எதிரில் கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் வன்னிக்கோனேந்தல்
81 நாங்குநேரி பரப்பாடி-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 97-2, சித்தூர் ரோடு, பரப்பாடி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இலங்குளம்
82 நாங்குநேரி தளபதிசமுத்திரம்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 59ஏ-1, பெருமாள் கோவில் தெரு, தளபதிசமுத்திரம் கீழுா் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் தளபதிசமுத்திரம் பகுதி-1
83 நாங்குநேரி ஏர்வாடி-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் சத்திரிய நாடார் தெரு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் ஏா்வாடி பகுதி-2
84 நாங்குநேரி திருக்குறுங்குடி-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 37-53ஏ, வடக்கு ரத வீதி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் திருக்குறுங்குடி பகுதி-1
85 நாங்குநேரி இறைப்புவாரிபட்டார்புரம்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இறைப்புவாரி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இறைப்புவாரி
86 நாங்குநேரி டோனாவூா்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் மெயின் ரோடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் புலியூா்குறிச்சி
87 நாங்குநேரி நாங்குநேரி-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 34ஏ அண்ணா சாலை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் நாங்குநேரி
88 நாங்குநேரி சிங்கநேரி-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் சிங்கனேரி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் சிங்கனேரி
89 நாங்குநேரி நாங்குநேரி-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்க வங்கி 2-ஏ, விநாயகா் கோவில் தெரு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் நாங்குநேரி
90 நாங்குநேரி கடம்போடுவாழ்வு-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 79 பிள்ளையார் கோவில் தெரு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் ஏா்வாடி
91 நாங்குநேரி களக்காடு-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் மெயின் ரோடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் களக்காடு
92 நாங்குநேரி களக்காடு-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 42345 தோப்பு தெரு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் களக்காடு பகுதி-1
93 நாங்குநேரி கடாங்குளம்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் மெயின் ரோடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் கடங்குளம் திருமலாபுரம்
94 நாங்குநேரி மூலக்கரைப்பட்டி-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் மூலக்கரைப்பட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் மூலக்கரைப்பட்டி பகுதி-1
95 நாங்குநேரி கீழகாடுவெட்டி-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 10 மெயின் ரோடு, மேலகாடுவெட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் கீழகாடுவெட்டி
96 நாங்குநேரி மூன்றடைப்பு-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் மெயின் ரோடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் பூலம் பகுதி-1
97 நாங்குநேரி பருத்திப்பாடு-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் பருத்திப்பாடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் பருத்திப்பாடு
98 நாங்குநேரி நாங்குநேரி தாலுகா அலுவலகம்-தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி தாலுகா அலுவலகம் தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நாங்குநேரி
99 நாங்குநேரி களக்காடு வட்டார அலுவலகம்-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகம் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு களக்காடு பகுதி-1
100 நாங்குநேரி நாங்குநேரி வட்டார அலுவலகம்-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகம் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு நாங்குநேரி
101 நாங்குநேரி பொது சேவை மையம் 453, மெயின் ரோடு, தளபதிசமுத்திரம் கீழூா், தளபதிசமுத்திரம் கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் தளபதிசமுத்திரம்
102 நாங்குநேரி எஸ்எம்எஸ் ஆன்லைன் சா்வீஸ் சென்டா் 192-4, அருண் சுந்தரி காம்ப்ளக்ஸ், வடக்கு பேருந்து நிலையம் கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் மூலக்கரைப்பட்டி
103 நாங்குநேரி சுப்ரீம் இண்டா்நெட் சென்டா் 117-4-54, வடக்கு மெயின் ரோடு, ஏா்வாடி கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் ஏா்வாடி
104 நாங்குநேரி ஜோஸ்வா பொது சேவை மையம் மெயின் ரோடு கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் மூலக்கரைப்பட்டி
105 பாளையங்கோட்டை ரெட்டியார்பட்டி-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் மெயின் ரோடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் ரெட்டியார்பட்டி
106 பாளையங்கோட்டை முன்னீா்பள்ளம்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் சிவன் கோவில் தெரு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் முன்னீா்பள்ளம்
107 பாளையங்கோட்டை மேலப்பாளையம்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் மேலப்பாளையம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் மேலப்பாளையம்
108 பாளையங்கோட்டை சிவந்திப்பட்டி–தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் சிவந்திப்பட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் சிவந்திப்பட்டி
109 பாளையங்கோட்டை திருநெல்வேலி கூட்டுறவு சங்கம் 25ஏ-261, திருச்செந்தூா் ரோடு, முருகன்குறிச்சி, பாளையங்கோட்டை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் முருகன்குறிச்சி
110 பாளையங்கோட்டை குருக்கள்பட்டி-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் குறுக்குத்துறை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் குன்னத்தூா்
111 பாளையங்கோட்டை பாளையங்கோட்டை-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 1-92ஏ, வடக்கு பைபாஸ் ரோடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் வெள்ளகோயில்
112 பாளையங்கோட்டை நடுவக்குறிச்சி-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் தேவசிகாமணி தெரு, பா்கிட்மாநகரம் போஸ்ட் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் நடுவக்குறிச்சி
113 பாளையங்கோட்டை மேலப்பாளையம் மண்டல அலுவலகம்-தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி மேலப்பாளையம் மண்டல அலுவலகம் தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி மேலப்பாளையம்
114 பாளையங்கோட்டை பாளையங்கோட்டை மண்டல அலுவலகம்-தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி மண்டல அலுவலகம் தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி பாளையங்கோட்டை-1
115 பாளையங்கோட்டை பாளையங்கோட்டை தாலுகா அலுவலகம்-தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி தாலுகா அலுவலகம் தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி பாளையங்கோட்டை-1
116 பாளையங்கோட்டை திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம்-தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி ஆர்.டி.ஓ.அலுவலகம், திருநெல்வேலி-627009 தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி கீழதிருவேங்கடம்
117 பாளையங்கோட்டை ஏ.ஜீ.எம் டேட்டா சொல்யூசன்ஸ் 9-1-8சி, எம்.ஓ.சி.காம்ப்ளக்ஸ், ஹைரோடு, திருநெல்வேலி-627 011 தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி கீழ் இயங்கும் தனியார் நிறுவனங்கள் குலவணிகா்புரம்
118 பாளையங்கோட்டை எஸ்.ஆா்.டிராவல்ஸ் 10, கூட்டுறவு கட்டிடம், என்.ஐீ.ஓ.காலனி, பெருமாள்புரம் போஸ்ட், பாளையங்கோட்டை-627 007 தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி கீழ் இயங்கும் தனியார் நிறுவனங்கள் குலவணிகா்புரம்
119 பாளையங்கோட்டை பாளையங்கோட்டை வட்டார அலுவலகம்-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகம் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு பாளையங்கோட்டை-1
120 பாளையங்கோட்டை ஏகே சா்வீசஸ் 623, சேது காம்ப்ளக்ஸ், ஐ.ஓ.பி.ஏடிஎம் அருகில், மிலிட்டரி லைன், சமாதானபுரம் கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் சாமாதானபுரம்
121 பாளையங்கோட்டை ஸ்ரீ துா்காதேவி டிராவல்ஸ் வெப் சென்டா் 32, சுகன்யா நகா், பற்பக்குளம் கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் கிருஷ்ணாபுரம்
122 பாளையங்கோட்டை நெல்லை பொது சேவை மையம் 34ஐி-3, சேக் தாசீன் காம்ப்ளக்ஸ், மேலப்பாளைய கனரா வங்கி அருகில், மேலப்பாளையம், திருநெல்வேலி கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் மேலப்பாளையம்
123 பாளையங்கோட்டை சாய் நெட் 29-3, சாய் நெட், 2வது மெயின் தெரு, கேடிசி நகா், திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு-627011 கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் கே.டி.சி நகா்
124 பாளையங்கோட்டை சுரேஷ் 151 கோட்டூா் ரோடு, பாளையங்கோட்டை கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் பாளையங்கோட்டை
125 பாளையங்கோட்டை குருசெல்வன், சந்தோஷ் சிஎஸ்சி 5-202, அம்பை மெயின் ரோடு, முன்னீா்பள்ளம் கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் முன்னீா்பள்ளம்
126 பாளையங்கோட்டை எச்பிகே ஆன்லைன் சென்டா் 254, ஆசாத் ரோடு, மேலப்பாளையம் கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் மேலப்பாளையம்
127 பாளையங்கோட்டை நசீப் பொது சேவை மையம் 20டி, கொட்டிகுளம் ரோடு, அத்தியடி கிழக்கு தெரு அருகில் கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் மேலப்பாளையம்
128 இராதாபுரம் மீன்வள உதவி இயக்குநர், இராதாபுரம் மெயின் ரோடு, இராதாபுரம்-627111 மீன்வளத்துறை இராதாபுரம்
129 இராதாபுரம் இடிந்தகரை மீனவர்கள் கூட்டுறவு மையம் புனித அந்தோணியார் சா்ச் தெரு, இடிந்தகரை, இராதாபுரம்-627145 மீன்வளத்துறை விஐயாபதி
130 இராதாபுரம் கூத்தங்குழி மீனவர்கள் கூட்டுறவு மையம் நா.கூத்தங்குழி எப்சிஎஸ் பில்டிங், மேற்கு தெரு, கூத்தங்குழி, திருநெல்வேலி-627101 மீன்வளத்துறை கூத்தங்குழி
131 இராதாபுரம் பழவூா்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 1-217ஏ, அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி எதிரில் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் பழவூர் பகுதி-1
132 இராதாபுரம் தெற்கு கற்குளம்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 817-11, சாலைப்புதூா் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இலெவிஞ்சிபுரம்
133 இராதாபுரம் இடிந்தகரை-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இருக்கன்துறை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இருக்கன்துறை பாகம்-1
134 இராதாபுரம் விஐயாபதி-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இராதாபுரம் மெயின் ரோடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் விஐயாபதி
135 இராதாபுரம் சிவசுப்பிரமணியபுரம்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் கோகிலன்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் அழகனேரி
136 இராதாபுரம் வடக்கன்குளம்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 12-315 பெருங்குடி ரோடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் பெருங்குடி பாகம்-1
137 இராதாபுரம் இராதாபுரம்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் வடக்கன்குளம் ரோடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இராதாபுரம்
138 இராதாபுரம் காவல்கிணறு-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் ஆா்.சி.பள்ளி தெரு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் பழவூர்
139 இராதாபுரம் புலியன்குளம்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் மெயின் ரோடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் திசையன்விளை
140 இராதாபுரம் வேப்பிலான்குளம்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் தெற்கு வேப்பிளான்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் பணகுடி
141 இராதாபுரம் கஸ்தூரிரெங்கபுரம்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் மெயின் ரோடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் சமுகரெங்கபுரம்
142 இராதாபுரம் குட்டம்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் மெயின் ரோடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் குட்டம்
143 இராதாபுரம் பணகுடி-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் வேளாண்மை் வங்கி தெரு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் பணகுடி
144 இராதாபுரம் சமூகரெங்கபுரம்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் மெயின் ரோடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் சமுகரெங்கபுரம்
145 இராதாபுரம் திசையன்விளை-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 671 மெயின் ரோடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் திசையன்விளை
146 இராதாபுரம் கோட்டைக்கருங்குளம்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் மெயின் ரோடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் கோட்டைக்கருங்குளம் பகுதி-2
147 இராதாபுரம் தெ.கள்ளிகுளம்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 3டி-4, அம்மன் கோவில் தெரு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் சமுகரெங்கபுரம்
148 இராதாபுரம் வள்ளியூா்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 127 சந்தண மாரியம்மன் கோவில் தெரு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் வள்ளியூர்
149 இராதாபுரம் பண்டாரக்குளம்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் பண்டாரகுளம் பஸ் நிலையம் அருகில் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் வள்ளியூர்
150 இராதாபுரம் கண்ணநல்லூா்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் கண்ணநல்லூா் பஸ் நிலையம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் கண்ணநல்லூர்
151 இராதாபுரம் ஆணைகுளம்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் மெயின் ரோடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் ஆணைகுளம்
152 இராதாபுரம் இராதாபுரம் தாலுகா அலுவலகம்-தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி தாலுகா அலுவலகம் தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி இராதாபுரம்
153 இராதாபுரம் நாயகன் ஸ்டுடியோ நாயகன் ஸ்டுடியோ, பாரத ஸ்டேட் வங்கி அருகில், பழவூா் போஸ்ட், இராதாபுரம் தாலுகா-627 114 தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி கீழ் இயங்கும் தனியார் நிறுவனங்கள் பழவூா்
154 இராதாபுரம் இராதாபுரம் வட்டார அலுவலகம்-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகம் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு இராதாபுரம்
155 இராதாபுரம் வள்ளியூா் வட்டார அலுவலகம்-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகம் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு வடக்கு வள்ளியூா் பகுதி-1
156 இராதாபுரம் எஸ்பிஆா்எல் கம்யட்டர்ஸ் அன்டு சா்வீசஸ் அனு விஐய் டவுன்சிப், செட்டிகுளம் மெயின் ரோடு, திருநெல்வேலி கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் அனுவிஐய் டவுன்சிப்
157 இராதாபுரம் அருணோதயம் 182, ஆவரைக்குளம் மெயின் ரோடு, அம்பலவானபுரம் கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் ஆவாரைக்குளம்
158 இராதாபுரம் மெகாமின் சா்வீஸ் பாயிண்ட் மெகாமின் சா்வீஸ் சென்டா், 165பி, மெயின் ரோடு, வள்ளியூா் கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் வள்ளியூர்
159 இராதாபுரம் ஜெயஸ்ரீ 100ஏ, சவரிமுத்து நாடார் காம்ப்ளக்ஸ், கல்யாணரங்கம் தெரு, வடக்கு வள்ளியூா், வள்ளியூா் கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் வடக்கு வள்ளியூா்
160 இராதாபுரம் ஜெயஸ்ரீ 100ஏ, சவரிமுத்து நாடார் காம்ப்ளக்ஸ், கல்யாணரங்கம் தெரு, வடக்கு வள்ளியூா், வள்ளியூா் கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் வடக்கு வள்ளியூா்
161 இராதாபுரம் அரிச்சந்திரன் 5-115 காமராஐ் தெரு, காவல்கிணறு-627105 கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் காவல்கிணறு
162 இராதாபுரம் நௌசாத் 48-10 பஞ்சாயத்து மெயின் ரோடு எதிரே, மெயின் ரோடு, செட்டிகுளம் கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் செட்டிகுளம்
163 இராதாபுரம் நாகேஸ்வரி நித்யா 121ஏ, கணபதி நகா், தாலுகா அலுவலகம் அருகில், ஓம்சக்தி ஜெராக்ஸ் அன்டு கம்யூட்டா்ஸ் கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் இராதாபுரம்
164 திசையன்விளை முதுமொத்தான்மொழி-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இடையின்குடி மெயின் ரோடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் முதுமொத்தான்மொழி
165 திசையன்விளை இட்டமொழி-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இட்டமொழி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இட்டமொழி
166 திசையன்விளை விஐயநாராயணம்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 11018, பெருமாள் கோவில் தெரு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் விஐயநாராயணம் பகுதி-2
167 திசையன்விளை இராமகிருஷ்ணாபுரம்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் கரையாண்டி போஸ்ட் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இராமகிருஷ்ணாபுரம்
168 திசையன்விளை எஸ்.எஸ்.கே. கம்யூட்டா்ஸ் 132-ஏ, உடன்குடி ரோடு, திசையன்விளை தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி கீழ் இயங்கும் தனியார் நிறுவனங்கள் திசையன்விளை
169 திசையன்விளை ஜோதா கம்யூனிகேசன்ஸ் 231-6, திசையன்விளை மெயின் ரோடு, மன்னார்புரம் ஜங்ஷன் கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் மன்னார்புரம்
170 திசையன்விளை சாலமன் கிராபிக்ஸ் 19 உடன்குடி ரோடு, இந்தியன் ஓவா்சீஸ் வங்கி அருகில், திசையன்விளை கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் திசையன்விளை
171 திசையன்விளை தனா கம்யூட்டா் அகாடமி உடன்குடி ரோடு கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் திசையன்விளை
172 திருநெல்வேலி கல்லுா் சுத்தமல்லி-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் மெயின் ரோடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் சுத்தமல்லி
173 திருநெல்வேலி பேட்டை கூட்டுறவு அங்காடி 1, மாடசாமி கோவில் தெரு, பேட்டை, திருநெல்வேலி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் பேட்டை
174 திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி தாலுகா கூட்டுறவு வீட்டு வசதி சங்கம்–தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 121, செண்பகம் பிள்ளை இரட்டை தெரு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் தென்பத்து
175 திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி மாவட்ட நுகா்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை அங்காடி–தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 25சி, எஸ்.என்.ஹைரோடு, திருநெல்வேலி-1 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் திருநெல்வேலி
176 திருநெல்வேலி அழகனேரி பிராயன்குளம்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 13, பள்ளிக்கூடத் தெரு, தச்சநல்லூா் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் தச்சநல்லூா்
177 திருநெல்வேலி இராஜவல்லிபுரம்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இராஐவள்ளிபுரம், சங்கர்நகா் போஸ்ட் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இராஐவள்ளிபுரம்
178 திருநெல்வேலி சீதபற்பநல்லூா்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் மெயின் ரோடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் சீதபற்பநல்லூா்
179 திருநெல்வேலி கங்கைகொண்டான்-தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 44593, பெருமாள் சன்னதி தெரு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் கங்கைகொண்டான் பகுதி-1
180 திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி தாலுகா அலுவலகம்-தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி தாலுகா அலுவலகம் தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி திருநெல்வேலி
181 திருநெல்வேலி தச்சநல்லூா் நகராட்சி அலுவலகம்-தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி தச்சநல்லூா் தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி தச்சநல்லூா்
182 திருநெல்வேலி ஸ்டார் கம்யூனிகேசன்ஸ் 177என்-3, ரயில்வே பீடா் ரோடு, தாழையூத்து, திருநெல்வேலி-627 357 தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி கீழ் இயங்கும் தனியார் நிறுவனங்கள் தாழையூத்து
183 திருநெல்வேலி ஸ்ரீ ஆனந்தம் ஆன்லைன் 67, தெற்கு ரத வீதி, திருநெல்வேலி டவுன்-627 006 தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி கீழ் இயங்கும் தனியார் நிறுவனங்கள் திருநெல்வேலி
184 திருநெல்வேலி உலகம் இன்டா்நெட் 65, தெற்கு ரத வீதி, திருநெல்வேலி டவுன்-627 006 தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி கீழ் இயங்கும் தனியார் நிறுவனங்கள் திருநெல்வேலி
185 திருநெல்வேலி பரணி பிரவுசிங் சென்டா் பழைய எண்-7,8 புதிய எண்-6-8 பாலபாக்யா காம்ப்ளக்ஸ் மெயின் ரோடு, வடக்கு பாலபாக்யா நகா், திருநெல்வேலி-627001 தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி கீழ் இயங்கும் தனியார் நிறுவனங்கள் திருநெல்வேலி
186 திருநெல்வேலி நரசிங்கநல்லூர்-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு முப்பிடாதி அம்மன் கோவில் தெரு, அங்கன்வாடி கட்டிடம் அருகில் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு நரசிங்கநல்லூா்
187 திருநெல்வேலி கொண்டாநகரம்-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு ரேசன் கடை அருகில் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு கொண்டாநகரம்
188 திருநெல்வேலி பேட்டை நகரம்–கிராம வறுமை குறைப்பு குழு பஞ்சாயத்து அலுவலகம் எதிரில் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு பேட்டை-1
189 திருநெல்வேலி பழவூர்–கிராம வறுமை குறைப்பு குழு ஏா்டெல் கோபுரம் அருகில், சாஸ்தா கோவில் தெரு கிராம வறுமை குறைப்பு குழு பழவூா்
190 திருநெல்வேலி மேலக்கல்லூா்-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு பசும்பொன் தெரு, அங்கன்வாடி பள்ளி அருகில் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு மேலக்கல்லூா்
191 திருநெல்வேலி கோடகநல்லூா்-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு சமூதாய நலக்கூடம் அருகில், நடுக்கல்லூா் போஸ்ட, மெயின் ரோடு கிராம வறுமை குறைப்பு குழு கோடகநல்லூா்
192 திருநெல்வேலி சுத்தமல்லி-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு சுத்தமல்லி விளக்கு, பேருந்து நிறுத்தம் அருகில் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு சுத்தமல்லி
193 திருநெல்வேலி சங்கன்திரடு-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு நூலகம் அருகில், வடக்கு சங்கன்திரடு கிராம வறுமை குறைப்பு குழு சங்கன்திரடு
194 திருநெல்வேலி தென்பத்து-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு மேற்கு தெரு, சொக்கன்தோப்பு கிராம வறுமை குறைப்பு குழு தென்பத்து
195 திருநெல்வேலி திருப்பணிக்கரிசல்குளம்-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு மாரியம்மன் கோவில் தெரு அருகே கிராம வறுமை குறைப்பு குழு திருப்பணிக்கரிசல்குளம்
196 திருநெல்வேலி துலுக்கா்குளம்-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு பஞ்சாயத்து அலுவலகம் அருகில் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு துலுக்கா்குளம்
197 திருநெல்வேலி வெள்ளாளன்குளம்-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு பஞ்சாயத்து அலுவலகம் அருகில் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு வேளார்குளம்
198 திருநெல்வேலி சீதபற்பநல்லூா்-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு முப்பிடாதி அம்மன் கோவில் தெரு கிராம வறுமை குறைப்பு குழு சீதபற்பநல்லூா்
199 திருநெல்வேலி நாஞ்சான்குளம்-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு பஞ்சாயத்து அலுவலகம் அருகில் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு நாஞ்சான்குளம்
200 திருநெல்வேலி புதுார்-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு மெயின் ரோடு கிராம வறுமை குறைப்பு குழு புதூா்
201 திருநெல்வேலி பாலாமடை-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு கல்யாண மண்டபம் அருகில் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு பாலாமடை
202 திருநெல்வேலி குப்பக்குறிச்சி-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு கீழூா், குப்பக்குறிச்சி கிராம வறுமை குறைப்பு குழு குப்பக்குறிச்சி
203 திருநெல்வேலி மானூார் வட்டார அலுவலகம்-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகம் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு மானூா்
204 திருநெல்வேலி கங்கைகொண்டான்-கிராம வறுமை குறைப்பு குழு சமூதாய நலக்கூடம் அருகில், துறையூா் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு கங்கைகொண்டான் பகுதி-2
205 திருநெல்வேலி எம்கேபி டெக்னாலஜீஸ் 138, சேரன்மகாதேவி ரோடு, திருநெல்வேலி டவுன் கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் திருநெல்வேலி டவுண்
206 திருநெல்வேலி சுப்பு பழனிக்குமார் 61, கூலக்கடைத் தெரு, முருகன் கோவில் எதிரே, திருநெல்வேலி டவுன் கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் திருநெல்வேலி கார்பரேசன்
207 திருநெல்வேலி பீா்மைதீன் 140ஏ, முதல்தளம், கனி பிரஷ் காம்ப்ளக்ஸ், மேற்கு ரத வீதி, டவுன், திருநெல்வேலி-627 006 கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் திருநெல்வேலி டவுண்
208 திருநெல்வேலி கார்த்திகா பொது சேவை மையம் 43ஐி-3, திருமங்கைநகா், மதீதா இந்து கல்லூர் அருகில், பேட்டை, திருநெல்வேலி கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் பேட்டை
209 திருநெல்வேலி ஸ்டார் கம்யூனிகேசன்ஸ் 177-என்-3, ரயில்வே பீடா் ரோடு, தாழையூத்து, சங்கா்நகா் கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் நாரணம்மாள்புரம் தாழையூத்து
210 திருநெல்வேலி தாதயஸ் 1160-2, எஸ்கே. காம்ப்ளக்ஸ், தெற்கு மவுன்ட் ரோடு கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் திருநெல்வேலி டவுண்