மூடு

நீர்நிலை

திருநெல்வேலி மாவட்ட நீர்நிலைகள் வரைபடம்
மாவட்ட எண் மாவட்டத்தின் பெயா்
29 திருநெல்வேலி (PDF 1 MB)

 

வருவாய் வட்டம் வாரியாக நீர்நிலைகள் அமைவிடம்
வ.எண் வருவாய் வட்டத்தின் பெயா்
1. திருநெல்வேலி (PDF 298 KB)
2. பாளையங்கோட்டை (PDF 302 KB)
3. அம்பாசமுத்திரம் (PDF 341 KB)
4. நான்குநோி (PDF 456 KB)
5. இராதாபுரம் (PDF 411 KB)
6. மானூா் (PDF 297 KB)
7. சேரன்மகாதேவி (PDF 305 KB)
8. திசையன்விளை (PDF 319 KB)