மூடு

தகவல் பெறும் உரிமைச்சட்டம்

திருநெல்வேலி மாவட்டம் – தகவல் உரிமை சட்டம்

தகவல் பெறும் உரிமை சட்டம் 2005 – சொடுக்குக

வழிகாட்டி கையேடு – (PDF 1.15 MB)

பல துறைகளில் உள்ள உதவி பொது தகவல் அலுவலர், பொது தகவல் அலுவலர் மற்றும் மேல்முறையீட்டு அலுவலர்களின் விவரங்கள்

துறை இணைப்பு
வருவாய் விவரம் (PDF 33KB )
துறை இணைப்பு
வளர்ச்சித்துறை விவரம் (PDF 23.2.0 KB )