மூடு

ஆவணங்கள்

அரசுத் துறை சம்பந்தபட்ட பல்வேறு ஆவணங்களை தாங்கள் எளிதில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளும் வகையில் கொடுத்துள்ளோம்.

மாவட்ட ஆ்ட்சித் தலைவர் அவர்கள்
திருநெல்வேலி மாவட்டம்

Filter Document category wise

பிரிக்க

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி View / Download
தனியாா் மருத்துவமனை 07/10/2020 பார்க்க (4 MB)
நிரந்தர நிவாரண முகாம் 07/10/2020 பார்க்க (2 MB)
தன்னாா்வலா்கள் 07/10/2020 பார்க்க (1 MB)
நடமாடும் மருத்துவக் குழுக்கள் 07/10/2020 பார்க்க (214 KB)
கனரக எந்திரங்கள் 07/10/2020 பார்க்க (636 KB)
வட்ட அளவில் மண்டல வாாியான துறை குழுக்கள் 07/10/2020 பார்க்க (2 MB)
படகு விபரங்கள் 07/10/2020 பார்க்க (331 KB)
முதல் நிலை மீட்பு பொறுப்பாளா்கள் 07/10/2020 பார்க்க (6 MB)
கருவிகள் மற்றும் உபகரணங்கள் 07/10/2020 பார்க்க (1 MB)
மரம் ஏறுபவர்கள் 07/10/2020 பார்க்க (2 MB)