மூடு

ஆவணங்கள்

அரசுத் துறை சம்பந்தபட்ட பல்வேறு ஆவணங்களை தாங்கள் எளிதில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளும் வகையில் கொடுத்துள்ளோம்.

மாவட்ட ஆ்ட்சித் தலைவர் அவர்கள்
திருநெல்வேலி மாவட்டம்

Filter Document category wise

பிரிக்க

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி View / Download
தொலைபேசி எண்கள் 2020 07/10/2020 பார்க்க (3 MB)
கண்காணிப்பு குழு 07/10/2020 பார்க்க (608 KB)
வடகிழக்கு பருவமழை பல்வேறு குழுக்கள் 07/10/2020 பார்க்க (1 MB)
மாவட்ட அளவில் மண்டல வாாியான துறை குழுக்கள் 07/10/2020 பார்க்க (1 MB)
கிராம அளவிலான குழுக்கள் 07/10/2020 பார்க்க (2 MB)
மரம் வெட்டுபவா்கள் 07/10/2020 பார்க்க (467 KB)
தற்காலிக நிவாரண முகாம் 07/10/2020 பார்க்க (2 MB)
நீச்சல் வீரா்கள் 07/10/2020 பார்க்க (2 MB)
பாம்பு பிடிப்பவா்கள் 07/10/2020 பார்க்க (1 MB)
செஞ்சிலுவை சங்கத்தினா் 07/10/2020 பார்க்க (710 KB)