மூடு

ஆவணங்கள்

அரசுத் துறை சம்பந்தபட்ட பல்வேறு ஆவணங்களை தாங்கள் எளிதில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளும் வகையில் கொடுத்துள்ளோம்.

மாவட்ட ஆ்ட்சித் தலைவர் அவர்கள்
திருநெல்வேலி மாவட்டம்

Filter Document category wise

பிரிக்க

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி View / Download
தகவல் பெறும் உாிமைச்சட்டம் வருவாய் 21/06/2018 பார்க்க (44 KB)
தகவல்பெறும் உாிமைச்சட்டம் ஊரக வளா்ச்சி 28/06/2018 பார்க்க (23 KB)
நீச்சல் வீரா்கள் மற்றும் மரம் ஏறுபவா்கள் தாலுகா வாாியாக 01/09/2017 பார்க்க (6 MB)
தனியாா் மருத்துவமனைகள் 01/09/2017 பார்க்க (397 KB)
கருவிகள் மற்றும் உபகரணங்கள் 01/09/2017 பார்க்க (2 MB)
பாம்பு பிடிப்பவா்கள் 01/09/2017 பார்க்க (2 MB)
பல்வேறு குழுக்கள் 15/11/2018 பார்க்க (2 MB)
தற்காலிக உறைவிடங்கள் 01/09/2017 பார்க்க (3 MB)
வட்டம்-ஊராட்சி ஒன்றியம்-கோட்டம் வாாியான மண்டல அலுவலா்கள் 01/09/2017 பார்க்க (64 KB)
கிராம அளவிலான குழுக்கள் 01/09/2017 பார்க்க (7 MB)