மூடு

ஆவணங்கள்

அரசுத் துறை சம்பந்தபட்ட பல்வேறு ஆவணங்களை தாங்கள் எளிதில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளும் வகையில் கொடுத்துள்ளோம்.

மாவட்ட ஆ்ட்சித் தலைவர் அவர்கள்
திருநெல்வேலி மாவட்டம்

Filter Document category wise

பிரிக்க

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி View / Download
இதர இனம் 08/03/2022 பார்க்க (5 MB)
கூட்டு வன மேலாண்மை 08/03/2022 பார்க்க (9 MB)
பசுமைக் குழு 08/03/2022 பார்க்க (8 MB)
ஈர நிலங்கள் 08/03/2022 பார்க்க (6 MB)
மலையிட பாதுகாப்புக் குழுமம் 08/03/2022 பார்க்க (8 MB)
தனியாா் காடுகள் 08/03/2022 பார்க்க (6 MB)
மாவட்ட புள்ளி விபர கையேடு 2020-2021 07/02/2022 பார்க்க (8 MB)
மாவட்ட புள்ளி விபர கையேடு 2019-2020 29/12/2020 பார்க்க (6 MB)
மாவட்ட புகையிலை கட்டுப்பாட்டு மையம் 27/11/2020 பார்க்க (2 MB)
கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு 09/11/2020 பார்க்க (1 MB)