மூடு

ஆவணங்கள்

அரசுத் துறை சம்பந்தபட்ட பல்வேறு ஆவணங்களை தாங்கள் எளிதில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளும் வகையில் கொடுத்துள்ளோம்.

மாவட்ட ஆ்ட்சித் தலைவர் அவர்கள்
திருநெல்வேலி மாவட்டம்

Filter Document category wise

பிரிக்க

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி View / Download
பொருநை நெல்லைப் புத்தகத் திருவிழா- 2023 08/03/2023 பார்க்க (5 MB)
படைக்கலன் உரிமங்கள் தொடர்பான 2016-ம் வருடத்திய சட்டங்கள் 08/02/2023 பார்க்க (2 MB)
படைக்கலன் உரிமங்கள் தொடர்பான 1962-ம் வருடத்திய சட்டங்கள் 08/02/2023 பார்க்க (8 MB)
படைக்கலன் உரிமங்கள் தொடர்பான 1959-ம் வருடத்திய சட்டங்கள் 08/02/2023 பார்க்க (340 KB)
மாவட்ட புள்ளி விபர கையேடு 2021-2022 27/12/2022 பார்க்க (9 MB)
இதர இனம் 08/03/2022 பார்க்க (5 MB)
கூட்டு வன மேலாண்மை 08/03/2022 பார்க்க (9 MB)
பசுமைக் குழு 08/03/2022 பார்க்க (8 MB)
ஈர நிலங்கள் 08/03/2022 பார்க்க (6 MB)
மலையிட பாதுகாப்புக் குழுமம் 08/03/2022 பார்க்க (8 MB)