மூடு

நில எடுப்பு – திருநெல்வேலி மாவட்டம் , சேரன்மகாதேவி வட்டம், புதுக்குடி கிராமம் புல எண்கள்

நில எடுப்பு – திருநெல்வேலி மாவட்டம் , சேரன்மகாதேவி வட்டம், புதுக்குடி கிராமம் புல எண்கள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
நில எடுப்பு – திருநெல்வேலி மாவட்டம் , சேரன்மகாதேவி வட்டம், புதுக்குடி கிராமம் புல எண்கள்

நில எடுப்பு – திருநெல்வேலி மாவட்டம் , சேரன்மகாதேவி வட்டம், புதுக்குடி கிராமம் புல எண்கள் 147/1,147/2,148,149,150,153/1-ல் 2.96.3 ஹெக்டர்ஸ்

12/02/2020 07/03/2020 பார்க்க (3 MB)