மூடு

தினக்கூலி 2019 – 2020

தினக்கூலி 2019 – 2020
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
தினக்கூலி 2019 – 2020

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் தினக்கூலி அடிப்படையில் பணிபுரிந்துவரும் பணியாளர்களுக்கு 2019 – 2020 ஆம் நிதியாண்டிற்கான நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட புதிய தினக்கூலி விபரங்கள்

03/07/2019 03/07/2020 பார்க்க (1 MB)