மூடு

மணிமுத்தாறு அருவி

திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் வட்டத்தில் அமைந்துள்ளது மணிமுத்தாறு அருவி.