மூடு

75வது சுதந்திர திருநாள் புகைப்பட கண்காட்சியினை 2 லட்சம் பொதுமக்கள் பார்வையிட்டார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 29/03/2022
sl

75வது சுதந்திர திருநாள் புகைப்பட கண்காட்சியினை 2 லட்சம் பொதுமக்கள் பார்வையிட்டார்கள் (PDF 201KB)