மூடு

12 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவ,மாணவியர்களுக்கு பொதுத்தேர்வு நடைபெற்று வருவதை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் நேரில் சென்று ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 05/05/2022
Public Exam

12 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவ,மாணவியர்களுக்கு பொதுத்தேர்வு நடைபெற்று வருவதை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் நேரில் சென்று ஆய்வு (PDF 125KB)