மூடு

வாசிப்பு பழக்கத்தை ஏற்படுத்த பள்ளி மாணவிகளுடன் மாவட்ட ஆட்சியர் அமர்ந்து நிகழ்ச்சியை இன்று தொடங்கி வைத்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 30/01/2020
Reading habbits

கல்லனை மேல்நிலைப்பள்ளியில் வாசிப்பு பழக்கத்தை ஏற்படுத்த பள்ளி மாணவிகளுடன் மாவட்ட ஆட்சியர் அமர்ந்து நிகழ்ச்சியை இன்று தொடங்கி வைத்தார்கள் (PDF 71KB)

Reading habbits