மூடு

வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் வேட்பாளர்கள், பெயர் மற்றும் சின்னம் பொருத்தும் பணி

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 27/03/2021
Candidate names and symbols in Electronic Voting Machine

வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் வேட்பாளர்கள், பெயர் மற்றும் சின்னம் பொருத்தும் பணி. (PDF 214KB)