மூடு

மீனவா் அடையாள அட்டை வைத்திருக்கும் மீனவா்கள் ரூ.1000 பெறுவதற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 22/04/2020

மீனவா் அடையாள அட்டை வைத்திருக்கும் மீனவா்கள் ரூ.1000 பெறுவதற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன (PDF 64KB)