மூடு

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவா்கள் தேசிய தகவலியல் மையத்தின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட ஐி.ஐ.எஸ். தொழில்நுட்பத்தில் இணைய தள வழி வாக்குச் சாவடி வழிகாட்டியினை தொடங்கி வைத்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 04/04/2021
Vaakku Saavadi Vazhikkaati

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவா்கள் தேசிய தகவலியல் மையத்தின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட ஐி.ஐ.எஸ். தொழில்நுட்பத்தில் இணைய தள வழி வாக்குச் சாவடி வழிகாட்டியினை தொடங்கி வைத்தார்கள். (PDF 39KB)