மாங்குடி மருதனார் நினைவு தூணிற்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 29/04/2019
Marudhanar

மாங்குடி மருதனார் நினைவு தூணிற்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். (PDF 33KB)