மூடு

மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக் கழக மாணவர்களுக்கான மூன்று மாத கால பயிற்சி வகுப்பினை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 26/05/2022
msu training

மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக் கழக மாணவர்களுக்கான மூன்று மாத கால பயிற்சி வகுப்பினை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார் (PDF 68KB)