மக்கள்குறைதீர்நாள் – 05-08-2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 05/08/2019
மக்கள் குறைதீா் கூட்டம்

திங்கள்தினமக்கள் குறைதீர்நாள்கூட்டம் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில்
05-08-2019 அன்று நடைபெற்றது (PDF 89KB)

Monday GDP

Monday GDP meeting