மூடு

புத்தகத் திருவிழா இன்று 5ஆம் நாள் நிகழ்ச்சியில் புத்தகம் வாசிப்பதன் மூலம் மன தைரியம் எற்படுகிறது என செய்தி மக்கள் தொடர்புத்துறை இயக்குநர் அவர்கள் தெரிவித்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 21/03/2022
photo

புத்தகத் திருவிழா இன்று 5ஆம் நாள் நிகழ்ச்சியில் புத்தகம் வாசிப்பதன் மூலம் மன தைரியம் எற்படுகிறது என செய்தி மக்கள் தொடர்புத்துறை இயக்குநர் அவர்கள் தெரிவித்தார்கள் (PDF 27KB)