மூடு

பாரத பிதமரின் நுண்ணீர் பாசனத்திட்டம் மூலம் விவசாயிகள் பயன்பெற மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அழைப்பு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 02/07/2021

பாரத பிதமரின் நுண்ணீர் பாசனத்திட்டம் மூலம் விவசாயிகள் பயன்பெற மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அழைப்பு. (PDF 196KB)