மூடு

நெல்லை நீர்வளம் சார்பில் நடைபெற்ற மரக்கன்றுகள் நடும் நிகழ்ச்சியினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 12/01/2022
Sapling planting function on behalf Nellai Neervalam

நெல்லை நீர்வளம் சார்பில் நடைபெற்ற மரக்கன்றுகள் நடும் நிகழ்ச்சியினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார்கள். (PDF 27KB)
Tree sapling planting function on behalf Nellai Neervalam