மூடு

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் – 2022 வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களுக்கான இரண்டாம் கட்ட பயிற்சி – 10.02.2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 08/02/2022

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் – 2022 வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களுக்கான இரண்டாம் கட்ட பயிற்சி – 10.02.2022 (PDF 22KB)