மூடு

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் கட்டுபாட்டு அறையினை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 28/01/2022
District Collector inspected the Urban Local Body Election control room.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் கட்டுபாட்டு அறையினை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு. (PDF 23KB)