மூடு

நகர்ப்புற அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் கூடுதல் கட்டிடங்களுக்கு மாண்புமிகு சட்டமன்ற பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் அடிக்கல் நாட்டினார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 22/01/2022
The Hon'ble Speaker of the Legislative Assembly laid the foundation stones for additional buildings at the Government Urban Primary Health Centers

நகர்ப்புற அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் கூடுதல் கட்டிடங்களுக்கு மாண்புமிகு சட்டமன்ற பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் அடிக்கல் நாட்டினார்கள். (PDF 26KB)
The Hon'ble Speaker of the Legislative Assembly laid the foundation stones for additional buildings at the Government Urban Primary Health Centers.