மூடு

தேர்தல் பார்வையாளர் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் கட்டுப்பாட்டு அறையினை பார்வையிட்டார்கள்.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 04/02/2022

தேர்தல் பார்வையாளர் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் கட்டுப்பாட்டு அறையினை பார்வையிட்டார்கள். (PDF 43KB)