மூடு

தேசிய தொழுநோய் ஒழிப்புத் தின உறுதிமொழி

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 31/01/2022
National Leprosy Day Pledge.

தேசிய தொழுநோய் ஒழிப்புத் தின உறுதிமொழி. (PDF 26KB)