மூடு

தமிழ் அறிஞர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் 2020-2021ஆம் ஆண்டுக்கு விண்ணப்பம் வரவேற்கப்படுகின்றன

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 14/07/2020

தமிழ் அறிஞர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் 2020-2021ஆம் ஆண்டுக்கு விண்ணப்பம் வரவேற்கப்படுகின்றன (PDF 69KB)