மூடு

சிறுகுளம் தூய்மை படுத்தும் பணியினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தொடங்கிவைத்தார்கள்.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 06/02/2022

சிறுகுளம் தூய்மை படுத்தும் பணியினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தொடங்கிவைத்தார்கள்.(PDF 201KB)