மூடு

கலை மன்றத்தின் முதல் கலை நிகழ்ச்சியை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத்தலைவர் அவர்கள் மற்றும் மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 28/12/2021
The Hon'ble Speaker and the Hon'ble Minister of Industry inaugurated the first art show of Art Forum.

கலை மன்றத்தின் முதல் கலை நிகழ்ச்சியை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத்தலைவர் அவர்கள் மற்றும் மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்கள். (PDF 28KB)
The Hon'ble Speaker and the Hon'ble Minister of Industry inaugurated the first art show of Art Forum 1.
The Hon'ble Speaker and the Hon'ble Minister of Industry inaugurated the first art show of Art Forum 2.