மூடு

கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட பறக்கும் படைகள் அலுவலர்களுடன் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் ஆலோசனை

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 31/01/2022
Consultative meeting of District Collector with Flying Squad officers

கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட பறக்கும் படைகள் அலுவலர்களுடன் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் ஆலோசனை. (PDF 45KB)