மூடு

உள்ளாட்சி தேர்தலில் பயன்படுத்தக்கூடிய மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை ஆன்லைன் மூலமாக முதற்கட்ட தேர்ந்தெடுத்தல் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 06/01/2022
First phase of Randomization of EVM machines that can be used in Local Body Elections was held.

உள்ளாட்சி தேர்தலில் பயன்படுத்தக்கூடிய மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை ஆன்லைன் மூலமாக முதற்கட்ட தேர்ந்தெடுத்தல் நடைபெற்றது. (PDF 54KB)