உலக தாய்ப்பால் வாரம் – 2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 01/08/2019
World Breast feeding- 2019

ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 1 முதல் 7 வரை உலக தாய்ப்பால் வாரம் கொண்டாடப்படுகிறது (PDF 24KB)