மூடு

உலக தண்ணீர் தினத்தை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் சார்பில் விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 24/03/2022
ph

உலக தண்ணீர் தினத்தை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் சார்பில் விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது (PDF 20KB)