மூடு

இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நடத்தும் தேசிய வாக்காளர் விழிப்புணர்வு போட்டிகளில் பங்குபெற மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் அழைப்பு.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 14/02/2022

இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நடத்தும் தேசிய வாக்காளர் விழிப்புணர்வு போட்டிகளில் பங்குபெற மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் அழைப்பு. (PDF 112KB)