மூடு

அரசு பணிகளுக்கான போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் இளைஞர்களை ஊக்கவிக்கும் வகையில் பயிற்சி புத்தகங்கள் மற்றும் உபகரணங்களை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் வழங்கினார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 16/11/2021
District Collector distributed training books and equipments to encourage the youth those who preparing for competitive examinations for government jobs

அரசு பணிகளுக்கான போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் இளைஞர்களை ஊக்கவிக்கும் வகையில் பயிற்சி புத்தகங்கள் மற்றும் உபகரணங்களை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் வழங்கினார்கள். (PDF 22KB)