அரசுமதுபானக்கடைகள் 13.08.2019 அன்று ஒருநாள் மட்டும் தற்காலிகமாக மூடிட உத்திரவிடப்பட்டுள்ளது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 07/08/2019

சங்கரன்கோவில் ஆடித் தபசு விழாவை முன்னிட்டு அரசு மதுபானக்கடைகள் 13.08.2019 அன்று ஒருநாள் மட்டும் தற்காலிகமாக மூடிட உத்திரவிடப்பட்டுள்ளது.(PDF 81KB)